Lịch Mở Server

Lịch Sự Kiện - Hoạt Động

 • AO CÁ NGOẠ LONG
 • KHIÊU CHIẾN DANH TƯỚNG
 • CHIẾN MA TƯỚNG
 • CHIẾN TỔ ĐỘI LSV
 • AO CÁ NGOẠ LONG
 • KHIÊU CHIẾN DANH TƯỚNG
 • CHIẾN MA TƯỚNG
 • QUỐC CHIẾN LSV
 • CHIẾN TỔ ĐỘI LSV
 • AO CÁ NGOẠ LONG
 • KHIÊU CHIẾN DANH TƯỚNG
 • CHIẾN MA TƯỚNG
 • CHIẾN TỔ ĐỘI LSV
 • AO CÁ NGOẠ LONG
 • KHIÊU CHIẾN DANH TƯỚNG
 • CHIẾN MA TƯỚNG
 • QUỐC CHIẾN LSV
 • CHIẾN TỔ ĐỘI LSV
 • AO CÁ NGOẠ LONG
 • SA BÀN DIỄN VÕ
 • KHIÊU CHIẾN DANH TƯỚNG
 • CHIẾN MA TƯỚNG
 • AO CÁ NGOẠ LONG
 • KHIÊU CHIẾN DANH TƯỚNG
 • CHIẾN MA TƯỚNG
 • QUỐC CHIẾN LSV
 • SA BÀN DIỄN VÕ
 • AO CÁ NGOẠ LONG
 • KHIÊU CHIẾN DANH TƯỚNG
 • CHIẾN MA TƯỚNG

Tả Từ

Phẩm:
Vị trí:CUNG BINH

Tả Từ tu trên đỉnh núi Thiên Trụ, luyện tập nội đan thuật và nuôi dưỡng tinh khí bằng khí công và tập luyện Phòng trung thuật. Nhiều người nói rằng ông có thể sống trong nhiều thời kỳ mà không cần ăn.

Tả Từ

Lữ Bố

Phẩm:
Vị trí:KỴ BINH

Lã Bố nổi tiếng võ nghệ dũng mãnh, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, được xưng tụng là Phi tướng. Ông có một con ngựa chiến đặc biệt, thường được gọi là Xích Thố nên người thời đó có câu "Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố"

Lữ Bố

Vu Cát

Phẩm:
Vị trí:GIÁO BINH

Vu Cát được biết đến như một người đạo sĩ chuyên chế tạo nước phép để trị bệnh cho dân lành. Tiểu bá vương Tôn Sách sau khi nghe thấy thì vừa không tin đạo sĩ, vừa sợ làm loạn nên ra lệnh giết Vu Cát.

Vu Cát

Đổng Trác

Phẩm:
Vị trí:GIÁO BINH

Ông nổi tiếng là một gian thần, một quân phiệt tàn bạo. Lợi dụng sự tiến cử của Viên Thiệu, người đang muốn tiêu diệt thế lực hoạn quan, Đổng Trác đã tiến kinh khống chế kinh thành, phế Hán Thiếu Đế Lưu Biện, lập Hán Hiến Đế Lưu Hiệp.

Đổng Trác

Hoa Hùng

Phẩm:
Vị trí:KỴ BINH

Hoa Hùng là Đô đốc dưới quyền Đổng Trác, nhiều lần đánh tan liên minh chống Đổng Trác, được miêu tả là mình cao 9 thước, tướng mạo oai phong, khi ông ra trận đã chém liên tiếp mấy tướng của liên quân chư hầu khiến Tôn Kiên phải rút quân.

Hoa Hùng

Trần Cung

Phẩm:
Vị trí:CUNG BINH

Trần Cung là người đã cứu mạng Tào Tháo trên đường trốn chạy khỏi kinh thành (do âm mưu ám sát Đổng Trác bị lộ). Ông có cảm tình với họ Tào vì lòng trung với nhà Hán trừ gian thần Đổng Trác, nên Trần Cung treo ấn từ quan, đi theo Tào Tháo.

Trần Cung

Viên Thiệu

Phẩm:
Vị trí:GIÁO BINH

Ông là một trong những thế lực chư hầu hùng mạnh nhất vào cuối thời Đông Hán, là đối thủ mạnh nhất của Tào Tháo. Ông được mô tả là có tính tình nhu nhược, hay chần chừ không quyết đoán, lại hay nghi kị những mưu sĩ của mình.

Viên Thiệu
Tả TừTả Từ
Lữ BốLữ Bố
Vu CátVu Cát
Đổng TrácĐổng Trác
Hoa HùngHoa Hùng
Trần CungTrần Cung
Viên ThiệuViên Thiệu

Tư Mã Ý

Phẩm:
Vị trí:CUNG BINH

Ông có công lớn bảo vệ Tào Ngụy trước các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng. Sau một khoảng thời gian dài nhẫn nhịn Tào Sảng để chờ thời cơ, ông đã tiến hành một cuộc lật đổ ngoạn mục vào năm 249, tạo tiền đề thành lập nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa, chấm dứt thời kỳ Tam Quốc.

Tư Mã Ý

Tào Tháo

Phẩm:
Vị trí:KỴ BINH

Tào Tháo là người đã có công lớn trong việc dẹp loạn Khăn Vàng và Đổng Trác, đánh bại lần lượt các chư hầu như Lữ Bố, Viên Thiệu để thống nhất phương bắc nhưng lại thất bại khi tiến xuống phía nam vì gặp phải sự kháng cự của liên minh Tôn - Lưu, chấm dứt khả năng thống nhất đất nước khi ông còn sống.

Tào Tháo

Điển Vi

Phẩm:
Vị trí:GIÁO BINH

Là tướng phục vụ dưới quyền quân phiệt Tào Tháo thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông có tướng mạo khôi ngô, sức khỏe hơn người, có chí hướng, thích làm điều nghĩa hiệp

Điển Vi

Hạ Hầu Đôn

Phẩm:
Vị trí:KỴ BINH

Hạ Hầu Đôn là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là anh họ của Hạ Hầu Uyên và cũng là một trong những tướng trung thành với Tào Tháo, góp công trong những trận đánh với Lưu Bị, Tôn Quyền, Lã Bố.

Hạ Hầu Đôn

Trương Liêu

Phẩm:
Vị trí:GIÁO BINH

Trương Liêu là tướng nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong những vị tướng giỏi nhất của phe Tào Ngụy từng tham gia nhiều trận đánh lớn và nổi tiếng nhất qua trận Hợp Phì với quân Đông Ngô.

Trương Liêu

Quách Gia

Phẩm:
Vị trí:CUNG BINH

Quách Gia là một trong những mưu sĩ giỏi nhất của Tào Tháo nói riêng và thời Tam Quốc nói chung. Tài năng của Quách Gia đã giúp nhiều cho Tào Tháo trong các chiến thắng của ông trước các lãnh chúa kẻ thù như Lã Bố và Viên Thiệu.

Quách Gia

Dương Tu

Phẩm:
Vị trí:GIÁO BINH

Dương Tu là một người thông minh và đoán được ý nghĩ của Tào Tháo, trở thành một nhân vật đầy quyền thế đồng thời nhận nhiều sự căm ghét của các nhân vật lớn lúc bấy giờ, trong đó có Tào Tháo.

Dương Tu
Tư Mã ÝTư Mã Ý
Tào TháoTào Tháo
Điển ViĐiển Vi
Hạ Hầu ĐônHạ Hầu Đôn
Trương LiêuTrương Liêu
Quách GiaQuách Gia
Dương TuDương Tu

Gia Cát Lượng

Phẩm:
Vị trí:CUNG BINH

Gia Cát Lượng là công thần khai quốc Thục Hán thời Tam Quốc. Ông được mô tả là một vị thừa tướng tài đức song toàn với tài năng "xuất quỷ nhập thần", đoán mưu lập kế như thần, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là biểu tượng của lòng trung nghĩa và trí tuệ anh minh

Gia Cát Lượng

Lưu Bị

Phẩm:
Vị trí:KỴ BINH

Lưu Bị là hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một vị tướng có tài cầm quân, biết ứng phó linh hoạt, nhất là khả năng nhìn thấu nội tâm, thu phục nhân tài và khiến họ một lòng trung thành với mình, cả Tào Tháo cũng đánh giá rất cao tài năng của ông.

Lưu Bị

Quan Vũ

Phẩm:
Vị trí:KỴ BINH

Quan Vũ là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi, là người đứng đầu trong số Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán.

Quan Vũ

Trương Phi

Phẩm:
Vị trí:GIÁO BINH

Ông sinh trưởng trong một gia đình giàu có, làm nghề bán rượu, thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học hành cả võ nghệ lẫn sách vở. Trương Phi viết chữ rất đẹp và là một họa sĩ, ông có sở trường vẽ tranh mỹ nhân. Trương Phi cùng Lưu Bị và Quan Vũ kết bái huynh đệ ở vườn đào.

Trương Phi

Triệu Vân

Phẩm:
Vị trí:KỴ BINH

Triệu Vân là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là công thần khai quốc nhà Thục Hán, là một vị tướng uy dũng, có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ Thục Hán ca ngợi là "Hổ uy tướng quân".

Triệu Vân

Mã Siêu

Phẩm:
Vị trí:KỴ BINH

Mã Siêu là một võ tướng cuối thời Đông Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông mang trong mình dòng máu người Khương và được cho là hậu duệ của tướng Mã Viện nhà Đông Hán.

Mã Siêu

Hoàng Trung

Phẩm:
Vị trí:CUNG BINH

Hoàng Trung là một vị tướng cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Nhân vật này vẫn được mô tả là "lão tướng", võ nghệ ngang nhân vật Quan Vũ, đặc biệt rất giỏi bắn cung. Ông nổi tiếng với chiến thắng ở núi Định Quân năm 219

Hoàng Trung
Gia Cát LượngGia Cát Lượng
Lưu BịLưu Bị
Quan VũQuan Vũ
Trương PhiTrương Phi
Triệu VânTriệu Vân
Mã SiêuMã Siêu
Hoàng TrungHoàng Trung

Tôn Sách

Phẩm:
Vị trí:GIÁO BINH

ôn Sách là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt nền móng quan trọng trong việc hình thành nên Đông Ngô, đã được người em trai Tôn Quyền kế thừa và hoàn thiện sau khi ông mất.

Tôn Sách

Tôn Quyền

Phẩm:
Vị trí:KỴ BINH

Tôn Quyền, tự là Trọng Mưu, thụy hiệu Ngô Đại Đế, là người sáng lập của chính quyền Đông Ngô dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát đất Giang Đông từ tay huynh trưởng, Tôn Sách

Tôn Quyền

Chu Du

Phẩm:
Vị trí:CUNG BINH

Là vị tướng tài trí, có uy tín trong toàn quân, nhưng có nhược điểm là đố kị, vì thua trí kém tài Gia Cát Lượng nên luôn tìm cách hãm hại nhân vật này và cuối cùng bị Gia Cát Lượng bày kế chọc tức 3 lần, và câu nói "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng" vẫn được nhiều người nhắc đến về cuộc đối đầu này.

Chu Du

Cam Ninh

Phẩm:
Vị trí:KỴ BINH

Cam Ninh là người có sức vóc, thích giao du làm điều nghĩa hiệp. Ông tụ tập một toán thanh niên, tự mình làm thủ lĩnh, hoạt động ngoài vòng pháp luật. Toán quân của ông đeo cung tên, đầu cài lông chim, đeo chuông trên người. Vì vậy khi toán quân đi đến đâu, mọi người nghe tiếng chuông là biết.

Cam Ninh

Chu Thái

Phẩm:
Vị trí:GIÁO BINH

Chu Thái được mô tả là viên mãnh tướng dự nhiều trận đánh quan trọng của Đông Ngô. Ông còn được nhắc tới là viên tướng chiến đấu dũng cảm cứu Tôn Quyền trong trùng vây một lẫn nữa ở trận Hợp Phì đánh tướng Tào Ngụy là Trương Liêu năm 215.

Chu Thái

Lữ Mông

Phẩm:
Vị trí:CUNG BINH

Ông vốn xuất thân nghèo khổ, nên thuở nhỏ cũng rất ít được đi học. Do có người anh rể là Đặng Đương làm bộ hạ cho thủ lĩnh miền Giang Đông là Tôn Sách nên Lã Mông cũng trở thành tướng dưới trướng của họ Tôn.

Lữ Mông

Hoàng Cái

Phẩm:
Vị trí:GIÁO BINH

Hoàng Cái là viên tướng xuất hiện từ ngày đầu, theo giúp Tôn Kiên đánh Đổng Trác và Lưu Biểu. Khi Tào Tháo áp sát Giang Đông, Hoàng Cái đứng vào hàng ngũ các võ tướng quyết tâm chống Tào.

Hoàng Cái
Tôn SáchTôn Sách
Tôn QuyềnTôn Quyền
Chu DuChu Du
Cam NinhCam Ninh
Chu TháiChu Thái
Lữ MôngLữ Mông
Hoàng CáiHoàng Cái