Tin tức

[THÔNG BÁO] HOÀN TẤT BẢO TRÌ

Chủ Công Thân Mến!

BĐH đã bảo trì hoàn tất, các Chủ Công có thể vào game được rồi ạ!

HOÀN TẤT BẢO TRÌ

IMG_1103