Tin tức

THÔNG BÁO GỘP SERVER

Chủ Công Thân Mến!

BQT xin thông báo tiến hành bảo trì gộp server Loạn Tam Quốc 2, thông tin chi tiết như sau:

BẢO TRÌ GỘP SERVER

barrier-man

🏮THÔNG BÁO LIÊN THÔNG SERVER 🏮
Các Chủ Công ơi, Loạn Tam Quốc 2 sẽ bảo trì để tiến hành gộp server.
⏰ Thời gian Đánh : 20h00 - 21h00 ngày 16/11/2023
⏰ Thời gian Gộp : 09h00 - 11h00 ngày 17/11/2023
- Nội dung: Trong thời gian gộp những server có trong danh sách sẽ không thể đăng nhập được, các server khác vẫn đăng nhập bình thường.
- Danh Sách Server Gộp:
S441 & S442, S443 & S444, S445 & S446, S447 & S448, S449 & S450, S451 & S452, S453 & S454, S297 & S335, S400 & S426
- Những điều cần biết khi gộp server :
Quá Trình Gộp Server
Dựa vào kết quả thắng thua Tranh Bá Gộp Server, chọn ra Server được giữ lại, Server thua sẽ sát nhập vào Server thắng.
Dữ Liệu Gộp Sever :
1. Cổng Đăng Nhập Sau Khi Gộp Server
👉Danh sách Server Game không đổi, cổng đăng nhập không đổi.
VD: S2 sau khi sát nhập vào S1, người chơi S2 vẫn có thể dùng nhân vật ban đầu đăng nhập S2.
2.Xóa nhân vật tài khoản. Xóa nhân vật rác.
👉Xóa thông tin nhân vật người chơi cùng lúc thỏa điều kiện sau.
👉Cấp Quan Phủ <=Lv15
👉Không có Log Nạp
👉Liên tục 30 ngày không đăng nhập
3.Xử Lý Tên Nhân Vật
👉 Xử Lý Server – Nhân Vật
👉 Gộp Server xong người chơi sẽ thuộc về Server thắng Tranh Bá Gộp Server.
👉 Xử Lý Trùng Tên Nhân Vật. Khi Gộp Server, S1, S2 có tên người chơi giống nhau, hệ thống sẽ dựa vào Lực Chiến cao thấp để xử lý, quy tắc như sau:
👉 Tên nhân vật người chơi có Lực Chiến cao nhất không đổi, hệ thống tự động đổi tên nhân vật người chơi có Lực Chiến thấp hơn là “.R”
Tổng Hợp Dữ Liệu Gộp SV.
1.Sau khi gộp Server lưu dữ liệu cá nhân người chơi liên quan. Tổng hợp dữ liệu như sau:
👉 BXH. Sau khi gộp Server dựa vào dữ liệu cá nhân của tất cả người chơi để XH từ đầu.
👉XH Lực Chiến (LC Mạnh Nhất), quy tắc XH không đổi.
👉XH Cấp, quy tắc XH không đổi.
👉 XH Tướng, quy tắc XH không đổi.
2.Chiến Công.
👉 Lưu dữ liệu Chiến Công người chơi.
👉Dựa vào Chiến Công mới của người chơi sau khi gộp Server để XH lại từ đầu
3. Dữ Liệu Map Thế Giới
👉 Cấp Thế Giới. Sau khi gộp Server nhận lại cấp Thế Giới (quy tắc không đổi)
Map Thế Giới.
4.Reset Map Thế Giới.
👉 Tất cả cấp Thành Thị reset về cấp mặc định (Ngoài Trạm Dịch);
Tất cả Quân Đoàn trở và Thành Chính của mình.
👉 S1 nếu Trạm Dịch trên Lv 6 và S2 Trạm Dịch dưới Lv 6 thì sẽ bị đưa về Lv6 lại
5. Thái Thú. Xóa tất cả Thành Thị Thái Thú trên bản đồ thực tế.
👉 Sản Nghiệp.
👉 Xóa tất cả sản nghiệp chiếm của tất cả người chơi, tất cả sản nghiệp ở trạng thái chiếm.
👉 Võ Đấu. Reset lượt Võ Đấu trong ngày, sau khi gộp xong, làm mới 1 NPC Võ Đấu trên Map Thế Giới.
👉 Hoàng Cân Tập Kích. Xóa Hoàng Cân Loạn Đảng, sau khi gộp xong lần sau sẽ làm mới Hoàng Cân Loạn Đảng.
👉 Thuyền Cỏ Mượn Tên.
👉 Trong hoạt động Thuyền Cỏ Mượn Tên khi gộp SV, xóa Lính, gộp xong sẽ dựa vào nguyên tắc làm mới lính
👉 Thất Cầm Mạch Hoạch.
👉Nếu gộp SV khi Thất Cầm Mạch Hoạch, sẽ xóa Linh Dầu Hỏa ban đầu, gộp xong sẽ làm mới 1 đợt lính
👉 Quốc Chiến. Đóng Quốc Chiến. Sau khi vượt đầu Tương Dương sẽ mở lại (Sẽ mở theo quy tắc Quốc Chiến)
👉 Nhiệm Vụ. Có nhiệm vụ quốc gia chưa hoàn thành, gộp sv xong làm mới nhiệm vụ này
6.Hoàng Bảng.
👉 Hủy nhiệm vụ xây và cống hiến đã nhận mà chưa hoàn thành, hoàn trả số lần tương ứng
7.Quốc Gia.
👉Thông Tin Quốc Gia.
👉Quốc Vương.Xóa Quốc Vương.
👉Thành Viên Quốc Gia. Làm mới dữ liệu mới nhất thành viên quốc gia.
👉Cấp Quốc Gia.Lưu cấp cao nhất của quốc gia này sau khi gộp Server
📍Quan Viên Quốc Gia. Xóa Quan Viên Quốc Gia.
📍NV Quốc Gia.Lưu tiến độ nhiệm vụ hoàn thành cao nhất và tiến độ nhận quà của bản thân.
📍Tài Nguyên Quốc Khố.
📍Xóa Tài Nguyên Quốc Khố, tài nguyên cá nhân, diệt địch toàn quốc, tiến độ xây toàn quốc.
📍Thái Thú Quốc Gia. Xóa thông tin Thái Thú Quốc Gia, và xóa nhật ký liên nhiệm Thái Thú, gửi 1 lần quà đặc sản cho Thái Thú ban đầu.
8. PB Quốc Gia.
📍Đóng PB Quốc Gia đang tiến hành.
📍Lưu tiến độ PB hoàn thành tối da, gửi quà đền bù thành viên Quốc Gia ban đầu ở tiến độ PB cấp thấp qua thư
9. PB Dị Tộc.
📍Đóng PB Quốc Gia tiến hành.
📍Lưu tiến độ PB hoàn thành tối đa.
📍Đấu Trường
📍Làm mới NPC TOP1000, sau đó dựa vào người chơi mở hệ thống sẽ tự động thêm 1 hạng.
📍Lưu XH cao nhất của người chơi
10.Ma Tướng Lữ Bố
📍 Gộp SV trong ngày cấp Ma Tướng Lữ Bố nhận Ma Tướng Lữ Bố ở server được giữ lại.
📍Lưu ST Ma Tướng Lữ Bố, gốp sv xong dựa vào ST để XH.
📍 Lưu số lần người chơi khiêu chiến Ma Tướng Lữ Bố
11. Cộng Đồng
📍 NV Sư Đồ. Làm mới Sư Đồ chưa nhận và Xây chưa hoàn thành, NV Công Thành
12.Thành Tích
📍 Cao Thủ.Gộp SV xong dựa theo nguyên tắc gốc là lưu lại từ đầu việc Cao Thủ
📍Gộp SV xong dựa theo nguyên tắc gốc là nhận lại từ đầu “Cao Thủ Vương”, và lưu sự kiện gần nhất của Cao Thủ Vương
📍Đấu Giá. Xóa VP đấu giá (VP Quốc Gia và Thế Giới).
📍Thời Khắc Nguy Nan. Sau khi gộp SV sẽ đóng hệ thống này, bắt đầu tính lại thời gian thống kê thời khắc nguy nan
13.Quà BXH Quốc Chiến LSV:
📍Khi Gộp SV:Nếu Quà BXH Quốc Chiến LSV chưa phân phối, mặc địch trước khi gộp SV sẽ gửi cho Quốc Vương, ICON biến mất
📍Khi Gộp SV:Nếu Quà BXH Quốc Chiến LSV đã phân phối xong, không xử lý
14.Tổng Hợp Dữ Liệu Hoạt Động
📍Danh Tướng Tập Kích. Lấy số ngày server được giữ lại.
📍Thuyền Cỏ Mượn Tên. Lấy số ngày server được giữ lại.
📍Thất Cầm Mạch Hoạch. Lấy số ngày server được giữ lại.
📍HĐ Nạp. Nếu gộp 2 sv có HĐ nạp khác nhau, cùng tồn tại, số ngày sẽ là số ngày của mỗi hoạt động.
📍HĐ Tiêu Phí. Nếu gộp 2 sv có HĐ Tiêu Phí khác nhau, cùng tồn tại, số ngày sẽ là số ngày của mỗi hoạt động.
📍Thời gian đóng hoạt động lấy 24h trong ngày gộp sv kết thúc
📍Gộp SV Ngày 2 sẽ mở lại từ đầu
📍Sau khi gộp SV xong sẽ có HĐ Gộp SV.
LƯU Ý:
🌟 Nếu các sv được gộp vào thứ 7 thì sẽ không được tính tranh 3q bá chủ do cần phải có 1 ngày để chọn ra quốc vương
🌟 Dựa vào tỉ lệ Lực Chiến Quốc Gia trên hệ thống
🌟 Các quốc gia ở server thất bại sẽ sát nhập vào thế lực Quốc Gia bên thắng
🌟 Quốc gia bên server thất bại có thể sẽ sát nhập vào cùng quốc gia hoặc khác quốc gia bên thắng, nhằm cân bằng tam quốc
VD: Tranh Bá S1 và S2, S2 thua, S2 sẽ sát nhập vào S1, giữ S1. Hệ thống cân bằng lực chiến và có thể chia như sau Ngụy S2 ban đầu là Thục sau khi gộp SV, Thục S2 ban đầu là Ngô sau khi gộp SV, Ngô S2 ban đầu là Ngụy sau khi gộp SV.