Tin tức

[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT

Chủ Công Thân Mến!

BĐH sẽ tiến hành bảo trì đột xuất, nội dung như sau:

BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT


IMG_1103


✯ Phạm vi bảo trì: tất cả các Server
Thời gian dự kiến: từ 09H00 đến 10H00 ngày 13/05/2022
✯ Nội dung: bảo trì đột xuất
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Chủ Công không thể tham gia vào game