Tin tức

[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ NÂNG CẤP HỆ THỐNG

Chủ Công Thân Mến!

BĐH sẽ bảo trì nâng cấp Server, nội dung như sau:

BẢO TRÌ NÂNG CẤP SERVER


IMG_1103


✯ Phạm vi bảo trì: toàn Server
✯ Thời gian dự kiến: từ 16H00 (dự kiến 17h hoàn thành) ngày 09/05/2023
✯ Nội dung: 
- nâng cấp hệ thống
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Chủ Công không thể tham gia vào game