Tin tức

[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT SERVER

Chủ Công Thân Mến!

BĐH sẽ tiến hành bảo trì đột xuất Server, nội dung như sau:

BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT SERVER


IMG_1103


✯ Phạm vi bảo trì: 4 Server: s37 - s38 - s39 - s40
Thời gian dự kiến: từ 11H00 đến 12H00
✯ Nội dung: Bảo trì hệ thống
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Chủ Công không thể tham gia vào game