Tin tức

THÔNG BÁO BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT

Chủ Công Thân Mến!

BĐH sẽ bảo trì nâng cấp Server, nội dung như sau:

BẢO TRÌ NÂNG CẤP SERVER

IMG_1103

✯ Phạm vi bảo trì: toàn Server
✯ Thời gian dự kiến: từ 09h00 (dự kiến 20PH) ngày 07/02/2024
✯ Nội dung: 
- nâng cấp hệ thống
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Chủ Công không thể tham gia vào game