Tin tức

BẢO TRÌ UPDATE EVENT TIỆC RỰC RỠ

Chủ Công Thân Mến!

BĐH sẽ bảo trì update event, nội dung như sau:

BẢO TRÌ UPDATE EVENT TIỆC RỰC RỠ

IMG_1103

✯ Phạm vi bảo trì: toàn Server
✯ Thời gian dự kiến: từ 14h00 (dự kiến 20PH) ngày 29/01/2024
✯ Nội dung: 
- Update event Tiệc Rực Rỡ
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Chủ Công không thể tham gia vào game