Tin tức

THÔNG BÁO BẢO TRÌ

Chủ Công Thân Mến!

BĐH sẽ bảo trì nâng cấp Server, nội dung như sau:

BẢO TRÌ NÂNG CẤP SERVER

IMG_1103

✯ Phạm vi bảo trì: toàn Server
✯ Thời gian dự kiến: từ 09h00 (dự kiến 15PH) ngày 29/11/2023
✯ Nội dung: 
- nâng cấp hệ thống
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Chủ Công không thể tham gia vào game