Tin tức

THÔNG BÁO BẢO TRÌ

Chủ Công Thân Mến!

BĐH sẽ bảo trì nâng cấp Server, nội dung như sau:

BẢO TRÌ NÂNG CẤP SERVER

IMG_1103


✯ Phạm vi bảo trì: toàn Server
✯ Thời gian dự kiến: từ 14h00 (dự kiến 20PH) ngày 10/11/2023
✯ Nội dung: 
- nâng cấp hệ thống
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Chủ Công không thể tham gia vào game