Loạn Tam Quốc 2 - Mưu lược định giang sơn
Đăng nhập
Đã tập hợp được 121.706 binh sĩ
CHÍNH THỨC RA MẮT 18/05
1.5
Đã tập hợp được 121.706 binh sĩ
1.5
Ngụy Country 1 Ngô
  • Thục
    17.425 người
  • Ngụy
    19.133 người
  • Ngô
    15.266 người
1.5
Số lượt quay: 0
1.5
Next Prev