Loạn Tam Quốc 2 - Mưu lược định giang sơn
Đăng nhập
Đã tập hợp được 121.735 binh sĩ
CHÍNH THỨC RA MẮT 18/05
1.5
Đã tập hợp được 121.735 binh sĩ
1.5
Ngụy Country 1 Ngô
  • Thục
    17.426 người
  • Ngụy
    19.139 người
  • Ngô
    15.267 người
1.5
Số lượt quay: 0
1.5
Next Prev