Sự kiện

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

Điêu Thuyền gửi đến các Chủ Công thông tin về Quà nạp mỗi ngày!

002

Thần Tướng Tuyệt Thế Cam - Tư Mã Ý trong quà nạp mỗi ngày nè Chủ Công ơi!

BIỂU TƯỢNG

001

icon sự kiện Quà Ngày

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Chỉ cần mỗi ngày tích nạp đạt các mốc 100KNB, 500KNB, 1000KNB thì sẽ nhận được các phần quà tương ứng.

Quà sẽ tuần hoàn mỗi tuần và sẽ không thay đổi quà, vì vậy các Chủ Công hoàn toàn có thể nâng cấp tướng Tư Mã Ý lên mạnh nhất!

003

Giao diện sự kiện


MỐC 100KNB

004

Đá Tinh Luyện Trang Bị*15
Tướng Hồn Trác Việt Tím tự chọn*15
Rương Tư Mã Ý*1
MỐC 500KNB

005

Thú Cưỡi Bậc Đan*2
Lộc Tiêu Săn Bắt*2
Hộp Phúc Duyên*5
MỐC 1000KNB

006

Đá Huyết Tinh*6
Tướng Hồn Tư Mã Ý*15
Đá Cường Hoá*300
Ngoài ra, nếu Chủ Công nạp các mốc trên liên tục trong 7 ngày thì sẽ nhận các phần quà đặc biệt khác bao gồm:
- Nạp 100KNB 7 ngày liên tục: Ấn Đột Phá Cực Phẩm*7
- Nạp 500KNB 7 ngày liên tục:Hộp Phúc Duyên*5
- Nạp 1000KNB 7 ngày liên tục:Tướng Hồn Tư Mã Ý*15

007