Sự kiện

HOẠT ĐỘNG SERVER MỚI


HOẠT ĐỘNG SERVER MỚI

Điêu Thuyền gửi đến các Chủ Công thông tin về Hoạt động Server mới!

BIỂU TƯỢNG

001

icon Hoạt động Server mới

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

002

Nội dung: Trong 7 ngày đầu khi mở Server, Chủ Công hoàn thành các Mục tiêu của mỗi ngày sẽ nhận được các vật phẩm quý giá

003

004

Nội dung: Khi hoạt động kết thúc sẽ tính xếp hạng theo tổng các kiến trúc Thành Chính, phát thưởng qua thư cho TOP20 Chủ Công

005

006

Nội dung: Trong 7 ngày đầu khi mở Server, mỗi ngày tiêu phí đạt 999KNB, Chủ Công sẽ nhận được phúc lợi tiêu phí. Tích luỹ đủ 7 ngày sẽ nhận được quà cực hạn. 

007

008

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Công có thể quay Vòng Quay (1 lần 50KNB hoặc 10 lần 490KNB) để nhận các vật phẩm quý giá. Đặc biệt, chọn quay 10 lần đầu tiên sẽ nhận được quà Áo Giáp trang bị Cam ngẫu nhiên từ bậc 5 đến 9

009

010

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày các Chủ Công được mua vật phẩm với giá khuyến mãi. 0h mỗi ngày sẽ làm mới tiệm

011

012

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Chủ Công nạp 5000KNB thì có thể tham gia BXH. Sau khi kết thúc sẽ phát thưởng qua thư cho TOP10 Chủ Công trên BXH, riêng 3 Chủ Công TOP3 sẽ nhận được các danh hiệu Vĩnh viễn

013

014

Nội dung: Khi hoạt động kết thúc sẽ tính xếp hạng theo Lực Chiến, phát thưởng qua thư cho TOP10 Chủ Công

015

016

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Công tham gia các hoạt động trong game, thu thập chữ để đổi các phần quà cực hấp dẫn

017