Sự kiện

EVENT TRI ÂN X2 KNB

Link tham gia: https://loantamquoc2.cmn.vn/nap-tich-luy-x2-knb/tham-gia
EVENT TRI ÂN X2 KNB

720x350

THỜI GIAN

Từ 0:00 ngày 8/8 đến 23h59 ngày 14/8

PHẠM VI ÁP DỤNG

Tất cả server, riêng server mới sẽ nhận được cả 2 code event Giờ Vàng và Tri Ân

NỘI DUNG

User nạp tích lũy KNB theo mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng code KNB tương xứng

EVENT TRI ÂN X2 KNB

TÍCH LUỸ
PHẦN THƯỞNG
5,000 KNB
5,000 KNB
15,000 KNB
10,000 KNB
35,000 KNB
20,000 KNB
85,000 KNB
50,000 KNB
185,000 KNB
100,000 KNB
285,000 KNB200,000 KNB

LƯU Ý:

Người chơi nạp full mốc nhận tất cả các mốc còn lại, VD: nạp 285,000 KNB nhận luôn các mốc 5000 KNB, 15,000 KNB, 35,000 KNB,…