Hướng dẫn

TÍNH NĂNG TAM QUỐC DIỄN NGHĨA


TÍNH NĂNG TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Điêu Thuyền gửi đến các Chủ Công thông tin về Tính năng Tam Quốc Diễn Nghĩa!

GIỚI THIỆU

“Tam Quốc Diễn Nghĩa" Sa Bàn Thôi Diễn là tính năng vượt lần lượt các ải trên bản đồ. Tại đây, người chơi tiêu Quân Bài để khiêu chiến các chương, Quân Bài sẽ hồi theo thời gian, khi đạt giới hạn sẽ không tự động hồi nữa.
Khiêu chiến và quét ải Diễn nghĩa sẽ cần tiêu Quân Bài, khiêu chiến thất bại trừ 1 điểm Quân Bài. Ải Sa Bàn không quá khó nhưng nếu khiêu chiến thắng có thể nhận Mảnh Thần Văn Tứ Tượng, dùng để tăng bậc Tướng, tuyệt đối đừng bỏ lỡ.
Ngoài ra, mỗi chương Diễn Nghĩa đều có thưởng cấp sao vượt ải, nếu tích lũy số sao vượt ải này đạt điều kiện sẽ được nhận thêm thưởng rương cấp sao.

image001

image003