Hướng dẫn

TÍNH NĂNG MA TƯỚNG LỮ BỐ


TÍNH NĂNG MA TƯỚNG LỮ BỐ

Điêu Thuyền gửi đến các Chủ Công thông tin về Tính năng Ma Tướng Lữ Bố!

GIỚI THIỆU

1.    Sau khi hệ thống mở, Ma Tướng Lữ Bố sẽ xuất hiện ở gần Thành Chính của quốc gia sở tại. Mỗi ngày có 1 lượt khiêu chiến miễn phí và sẽ reset vào 24:00.

image001


2.    Trước khi khiêu chiến Ma Tướng được chọn 1 kỹ năng bổ trợ, kỹ năng này sẽ phát huy hiệu quả hỗ trợ trong quá trình chiến đấu với Ma Tướng.

image003


3.    Người chơi sẽ xuất chiến toàn bộ Tướng, tích sát thương gây cho Ma Tướng Lữ Bố đạt mốc được nhận thưởng theo giai đoạn, thưởng sẽ được gửi vào hòm thư của người chơi vào 24:00 mùa đông.

image005

image007