Hướng dẫn

HỆ THỐNG VIP VÀ QUYỀN LỢI

HỆ THỐNG VIP VÀ QUYỀN LỢI

Người chơi VIP hưởng nhiều đặt quyền trong game; mỗi VIP đều có Quà VIP tặng, với nhiều vật phẩm hiếm, tăng mạnh lực chiến của người chơi.

1

Hệ thống VIP cho phép người chơi tận hưởng các ưu đãi, đặc biệt hấp dẫn.

2

3


Hệ thống VIP hiện tại có 12 bậc, cấp càng cao thì các quà VIP, ưu đãi càng cao.

VIP 1

4

VIP 2

5

VIP 3

6

VIP 4

7

VIP 5

8

VIP 6

9

VIP 7

10

VIP 8

11

VIP 9

12

VIP 10

13

VIP 11

14

VIP 12

15