Hướng dẫn

HỆ THỐNG THỜI TRANG


HỆ THỐNG THỜI TRANG

Điêu Thuyền gửi đến các Chủ Công thông tin về Hệ thống Thời Trang!

BIỂU TƯỢNG

1

icon Sổ Tay

THÔNG TIN

Với số lượng 10 Thời trang khác nhau, đa dạng chủ đề đến từ 10 vị tướng mạnh của Tam Quốc, Chủ Công có thể diện Thời trang cho Tướng ra trận luôn nè!
Mỗi Thời trang khi kích hoạt thành công sẽ cộng rất nhiều thuộc tính khác nhau cho Chủ Công.
Kích hoạt Thời trang thông qua các hoạt động và event vận hành
Cùng Điêu Thuyền ngắm nhìn một số loại Thời trang nè!

1

Triệu Vân Siêu Phẩm

2

...Lữ Bố cực ngầu!

7

Chu Du giờ đã có đàn điện tử cho mình

5

Vu Cát đã máy móc hơn nhưng vẫn không mất nét ma thuật!
Và khi đã kích hoạt thành công các Thời trang, Chủ Công có thể kích duyên để tăng thêm sức mạnh ạ!

11