Hướng dẫn nạp thẻ

CẬP NHẬT TỈ GIÁ NẠP THẺ VÀO GAME

CẬP NHẬT TỈ GIÁ NẠP THẺ VÀO GAME

 

THẺ GAME
Loại Tỉ lệ Khuyến mãi

- CMN(KUL)

10.000 VND = 110 KNB 10%

- VTC

10.000 VND = 100 KNB -
- GATE 10.000 VND = 100 KNB -
- BIT 10.000 VND = 100 KNB -

NGÂN HÀNG
Loại Tỉ lệ Khuyến mãi
ATM/iBanking 10.000 VND = 110 KNB 10%
Visa/Master 10.000 VND = 110 KNB 10%

KHÁC
Loại Tỉ lệ Khuyến mãi
Ví MOMO 10.000 VND = 100 KNB -