Đặc sắc

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: THÁI SỬ TỪ

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: THÁI SỬ TỪ

1

TÊN TƯỚNG
THÁI SỬ TỪ
THẾ LỰC
ĐÔNG NGÔ
BINH CHỦNG
KỴ BINH
PHẨM CHẤT
TUYỆT THẾ - SSS
ĐIỂM QUÂN
VÕ: 100 - TRÍ: 85 - THỐNG: 100

GIỚI THIỆU

Thái Sử Từ là mãnh tướng của Đông Ngô trong thời kỳ đầu, vốn là thuộc hạ của Lưu Do và đi theo Tôn Sách trong quá trình ông gây dựng sự nghiệp ở Giang Đông.
Nhờ sở hữu võ lực xuất chúng, Thái Sử Từ nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của Tôn Sách.
Chiến tích nổi bật nhất trong cuộc đời của nhân vật này chính là trận đại chiến ba trăm hiệp giữa ông và Tiểu bá vương võ lực xuất chúng Tôn Sách.
Dù vậy, Thái Sử Từ có thể một mình so chiêu với vị Tiểu bá vương này tới vài trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại. Từ đó có thể thấy giá trị võ lực không thể coi thường của nhân vật này.


KỸ NĂNG

2


3


4

Mở khi Tướng bậc 2

5

Mở khi Tướng bậc 5

6

Mở khi Tướng bậc 9

TÚC MỆNH

7

Tướng túc mệnh
TRƯƠNG CHIÊU

8

Tướng túc mệnh
TỪ THỨ

9

Tướng túc mệnh
GIA CÁT CẨN

10

Tướng túc mệnh
BÀNG THỐNG

BẢO VẬT

11CẨM NANG

Ngoài những Cẩm Nang chung thì còn các Cẩm Nang riêng sau:

12


THỨC TỈNH

Tướng 10 Sao được thức tỉnh kỹ năng đặc biệt

13