Đặc sắc

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: CHU DU

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG: CHU DU

1

TÊN TƯỚNG
CHU DU
THẾ LỰC
ĐÔNG NGÔ
BINH CHỦNG
CUNG BINH
PHẨM CHẤT
TUYỆT THẾ - SSS
ĐIỂM QUÂN
VÕ: 86 - TRÍ: 100 - THỐNG: 99

GIỚI THIỆU

Chu Du là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc.
Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở Xích Bích trước đại quân của Tào Tháo. Trận Xích Bích là trận chiến lớn bậc nhất thời đó, là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giúp phân định cục diện Tam Quốc, nên tên tuổi của ông mãi đi vào lịch sử Trung Quốc.
Là vị tướng tài trí, có uy tín trong toàn quân, nhưng có nhược điểm là đố kị, vì thua trí kém tài Gia Cát Lượng nên luôn tìm cách hãm hại nhân vật này và cuối cùng bị Gia Cát Lượng bày kế chọc tức 3 lần, và câu nói "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng" vẫn được nhiều người nhắc đến về cuộc đối đầu này.


KỸ NĂNG

2


3


4

Mở khi Tướng bậc 2

5

Mở khi Tướng bậc 5

6

Mở khi Tướng bậc 9

TÚC MỆNH

7

Tướng túc mệnh
LỮ MÔNG

8

Tướng túc mệnh
TRẦN CUNG

9

Tướng túc mệnh
TĐIỀN PHONG

10

Tướng túc mệnh
TƯ MÃ Ý

BẢO VẬT

11CẨM NANG

Ngoài những Cẩm Nang chung thì còn các Cẩm Nang riêng sau:

12

13

14

15


THỨC TỈNH

Tướng 10 Sao được thức tỉnh kỹ năng đặc biệt

16